Biografija

Petar Dolić (akademski kipar)

Roden je u Travniku 1975. godine. Diplomirao je 1999. godine kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Šime Vulasa, a kao izbornu nastavu pohadao je “Medaljerstvo i malu plastiku” u klasi doc. Damira Mataušica. Do danas je izlagao na dvadesetak samostalnih izložaba, dobitnik je brojnih nagrada (Sveucilišta u Zagrebu, I. nagrada na trijenalu hrvatskog akvarela, izvedbena nagrada za spomenik pobjedi Oluja 95, itd.). U trenutku kada se Petar Dolic pojavljuje u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti, o njemu se piše i govori kao o najvecoj kiparskoj darovitosti mlade generacije. Njegova plastika donosi nov, svjež ogled na sadašnjost, viziju suvremenog svijeta koja je jednostavna i rafinirana. Petar Dolic je postavio aksiome vlastitog kiparstva: oblikuje drvo, kleše, modelira, a kiparski smisao traži u vlastitom postojanju. Clan je HDLU-a i ZUH-a. Živi i radi u Zagrebu.

Kontakt:

e-mail: petardolic1975@gmail.com

mob.: ++385 91 20 19 218

atelier: Preradovićeva 44, Zagreb